Card image cap

Ndërtoni komente dhe rekomandime

15 Jul 2019

Dëshmia se cila është e madhe. Mendoni në lidhje me blerjen e fundit online. A i keni shikuar komentet? Herën e fundit që e keni shkarkuar ndonjë lojë, apo program në telefonin tuaj a i keni shikuar komentet?

 

Shumica e njerëzve e dijnë.

 

Kur shitësit e motivuar duhet të marrin vendime në lidhje me investitorët me të cilët do punojnë, ata do shikojnë komentet dhe listimet e tyre në Google.

 

A keni ndonjë koment? A janë ato suportive për ju? Nëse jo, duhet të punoni në këtë drejtim. Matt, pronar i Omaha Homes for Clash, thekson: “Të shikosh komente dhe rekomandime online” është mënyra më e mirë që të kërkoni një investitor të vlefshëm, dhe Mike investitor dhe thelemelues i SellMyHomeCleveland thotë se shitësit duhet të: “Shikojnë për komentet dhe rekomandimet në lidhje me investitorët. A kanë ata ndonjë uebfaqe, media sociale apo dëshmi mbi suksesin e tyre?”

 

Të pasurit e komenteve dhe rekomandimeve është esenciale nëse dëshironi të keni avantazh dhe të krijoni besueshmëri në brendin tuaj. 

Bashkohu me agjentët dhe ekipin tonë profesional

Ne do të ju ndihmojmë në qira marrje-dhënje.

Na Kontaktoni Lexo më shumë

Të drejtat © 2018 KOSOVA.ESTATE. Të gjitha të drejtat e rezervuara

Zhvilluar nga DevCode5